سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
مسابقه وبلاگ نویسی ابلاغ غدیر
 
 
اس ام اس جدید/ پـَـــ نَ پـَـ/ پیامک جدید/چیستان
 
 
آن که نخواهد آبرویش بریزد ، از جدال بپرهیزد . [نهج البلاغه] 
»» 50 تا چیستان جالب با جواب, معما, چیستان

50 تا چیستان جالب با جواب
1-آن چیست که بی زبان سخن می گوید بی پرده ز کار این و آن می گوید با آن که در او نیست نه دندان و نه لب بی هدف ره می برد با قلب خون
2- چیست آن ، کز چشمه ای آید برون می شود از سنگ سختی سر نگون مدتی بر دشت خشکی چون برفت بیرون و درون شهر جایی دارد
3- آن چیست که ارغوان قبایی دارد مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون 4- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون دل عاشقان فرو ریزد خون چون دست به او نهی ز اندازه فزون اندر وسطش کشتی قیر اندوده
5- جامی است در او آب خوش و آسوده بر جای نشسته و جهان پیموده کشتی بانی در آن به رنگ دوده خود جامه همی بافد و او باشد عریان
6-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه پوست در پوست گرد یکدیگر
7- چیست آن گرد گنبد بی در رخش از آب دیده گردد تر هر که بگشاید این معما را گاهی حلال و طیب ، گاهی حرام مطلق
8- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق گرد است و دراز و در ندارد
9-آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون صنوبر دارد
10-آن چیست قبای زرد در بر دارد تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام با هزاران سوار می گردید
11- چیست آن پادشاه هفت اقلیم آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب چار پاست ، نه که گاو است
12- سخت است , نه که سنگ بیابان گرد است ، نه که مرد است تخم ریز است ، نه که مرغ است کلید آهنین قفلش گشاید
13- کدام است گنبدی که در ندارد ز هر بچه دو صد مادر بزاید هزاران بچه دارد در شکم بیش که ندارد به آشیانه قرار
14- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید سرخ و سبز و سپید پوشیده
15- چیست آن لعبت پسندیده با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین رخت سیه و سبز کلاهی دارد
16- آن چیست که در برگ پناهی دارد من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند گر آب تنی کنی، تنش آب شود
17- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد از خمی هر دو سر به هم دارد
18- این چه باشد که پشت خم دارد صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است ؟ 19-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپراست کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور
20-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر مور چشم ومار دم کرکس پرو عقرب شکم نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز ؟
21- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
22-بلبل این باغم واین باغ بستان من است هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا که آتش در میان آب می گشت
23- عجایب صنعتی دیدم در این دشت دو اسم زنده دارد از دو حیوان
24- عجایب لعبتی زرد است و بی جان رعنا پسران شوخ و دلکش دارد
25- شیراز پری رخان مهوش دارد بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار نه در دارد نه دیوار و حصاری
26- عجایب گنبد والا تباری درونش هست لشکر بیشماری بنازم قدرت پروردگاری پریرویان به بستان تازه دیدم
27- عجایب صنعت نادیده دیدم به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم همه چادر سفید سینه بلوری
28- از آن بالا میاد یک دسته حوری چون به سن سی رسد بچه شود!
29- دختری چارده ساله بالغ شود پرش سیب و گلابی
30-دستمال آبی آبی چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
31- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی لب تا لب آن میان زنجیر است
32- در خانه ما درخت انجیر است آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم اهل حقه تمام سر بسته
33- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت داس ظفرم چو کشت دولت دروند
34-من خود کج و راستان زمن راست روند از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه زنده نبود تا نکنی زاتش بریان
35- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده سرش تا نبری نگوید خبر ؟
36-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون
37- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون به شباهت نظیر یکدگر است 38- آن چه باشد که زرد مثل زر است معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود پای او غرق در دل خاک است
39- آن چه باشد که سر بر افلاک است گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه اندر صف مردان خدا جا دارد 40- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم مشاطه زلف دلبران است
41- آن چیست که پیک عاشقان است رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست روز و شب گردد و قدم نزند
42- چیست گردنده یی که دم نزند برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود اهل حقه ، تمام سر بسته
43- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
44- این چیست که تاج نقره بر سر دارد بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است جفتند ولی زهم جدایند 45- یک جفت کبوترند ابلق از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
46- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست هر پسر را بیس و چار فرزند دیگر درخور است برسر هردختری بنشسته باشد سی پسر اندر کف مهوشان موزون گردد
47- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد چون آب بدو رسد همه خون گردد سبز است تنش تا نرسد آب بدو کهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟
48-آن چیست که برسینه خصمش گذرست بار دوم که زاد جان آورد!
49- بار اول که زاد بی جان بود در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
50- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست

جواب در ادامه پست

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد ( یکشنبه 91/3/7 :: ساعت 7:6 صبح )


»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

اس ام اس مخصوص روز معلم,اس ام اس فلسفی روز معلم,اس ام اس عاشقانه
اس ام اس روز معلم,دبیر عزیزم,متون آماده برای روز معلم,مسیج جالب
اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس تبریک روز معلم 94,جدیدترین اس ا
اس ام اس و جملات عاشقانه روز زن,اس ام اس عاشقانه روز مادر,جملات
اس ام اس روز زن,جدیدترین اس ام اس های روز زن,جدیدترین اس ام اس ه
اس ام اس ویژه تبریک روز مادر,اس ام اس ویژه تبریک روز زن,پیامک وی
اس ام اس تبریک نوروز 94,اس ام اس تبریک نوروز,اس ام اس تبریک نورو
جملات زیبا و جدید تبریک عید,اس ام اس و متن تبریک نوروز 1394,اس ا
اس ام اس خنده دار تبریک نوروز 94,اس ام اس تبریک نوروز 94,اس ام ا
جدیدترین اس ام اس های چهارشنبه سوری,اس ام اس ویژه چهار شنبه,اس ا
اس ام اس چهارشنبه سوری,پیامک چهارشنبه سوری,اس ام اس های چهارشنبه
اس ام اس و پیامک چهارشنبه,اس ام اس چهارشنبه,پیامک چهارشنبه,جوک ج
اس ام اس و پیامک تسلیت محرم 93
بهترین اس ام اس های محرم، اس ام اس و پیامک تسلیت محرم 93
اس ام اس تسلیت محرم، پیامک ویژه محرم
[همه عناوین(271)]


اس ام اس شهادت حضرت فاطمه(س), sms fatemiye, sms ایام فاطمیه, sms[6] . sms اس ام اس, sms جدید, اس ام اس جدید, اس ام اس روز معلم, جک جدی[5] . اس ام اس های روز مادر, پیامک تبریک روز مادر, اس ام اس مناسبتی رو[4] . sms اس ام اس روز معلم, پیام تبریک روز معلم, پیامک تبریک روز معلم[3] . sms مخصوص به مناسبت روز معلم, اس.ام.اس روز معلم, sms تبریک روز م[3] . مسیج تبریک روز زن, مسیج تبریک روز مادر, اس ام اس تبریک روز مادر[3] . پیامک تسلیت شهادت امام علی نقی(ع), اس ام اس شهادت امام هادی (ع),[3] . اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی Dear Teacher, Thanks for makin[2] . مسیج تبریک روز زن, مسیج تبریک روز مادر, هر زنی دو مرد را دوست د[2] . اس ام اس جدید روز مادر به یاد می آورم لحظه های فراز را که : صد[2] . sms, SMS تبریک ولادت حضرت امام محمدباقر (ع), اس ام اس, اس ام اس[2] . اس ام اس ولادت حضرت امام محمدتقی(ع), اس ام اس ویژه تبریک ولادت ح[2] . برای جوانی, sms جوانان, sms جوانی, sms روز جوان, sms روز ملی جوا[2] . sms برای نیمه شعبان, sms برای نیمه شعبان 91, sms تبریک نیمه شعبا[2] . اس ام اس های عید فطر,آرشیو کامل اس ام اس های عید فطر,اس ام اس بر[2] . شهادت امام محمد باقر[2] . اس ام اس به مناسبت شهادت امام محمد باقر[2] . اس ام اس تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)[2] . اس ام اس زیبا برای ش[2] . ج[2] . پیا[2] . خنده دار شب یلدا[2] . sms شب یلدا[2] . اس ام اس آخر پاییز[2] . اس ام اس ادبی شب یلدا[2] . اس ام اس تبریک شب یلدا[2] . اس ام اس جالب یلدا 91[2] . اس ام[2] . اس ام اس رحلت پیامبر ، اس ام اس تسلیت رحلت رسول اکرم[2] . اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع)[2] . اس ام اس عاشقانه . اس ام اس پ ن پ، اس ام اس پ ن پ . گلچین په نه په به مامانم میگم کفشای نوی من کجاست؟ میگه میخوای ب . گلچین پـ نـ پـ به همکارم میگم همین الان یه فیلم باحال دانلود کر . پیامک په نه په میخوام برم خونه چشام قرمزه ... به دوستم میگم چشا . jok pa na pa sms pa na pa sms په نه په آخرین جملات طنز پ ن پ اس . پیامک خنده دار استاد آمار یه سوال سخت داده تو 2 دقیقه حلش کردم. . پَـ نـَ پـَ دارم واسه پنجره درزگیر میزارم، داداشم میگه: میخوای . پَ نَ پَ رفتم جلو فرماندمون بهش احترام نظامی گذاشتم، میگه:احترا . په نه په خنده دار به یه نفر میگن با پـَـ نـَـ پـَـ جمله بساز. م . په نه په جدید عاقد: عروس خانوم بنده وکیلم؟ عروس: پـَـ نـَـ پـَـ . پ ن پ خنده دار میگم امروز مشهد زلزله اومد. میگه: جدی؟ یعنی همه . پ ن پ جدید توی سرما منتظر رفیقم وایسادم، از سرما تمام بدنم داره . پ ن پ توی آزمایشگاه شیمی بودیم، کارمون تموم شد. دوستم گفت: بریم . منتخب پ ن پ های جالب و خنده دار دارم با یکی از بچه ها کل کل میک . مسیج په نه په رفتیم خونه خالم یه رون مرغ برداشتم. شوهر خالم میخ . متن په نه په داشتیم یکی از این سریالهای دوبله شده خارجی با ماما . طنز پ ن پ زنگ زدم به استاده ازش نمره بگیرم مشروط نشم. بعد نیم س . طنز و سرگرمی باماشین رفته بودیم بیرون بعد از دوساعت برگشتیم خون . پ ن پ طنز خنده دار امروز توی باشگاه داشتیم ورزش میکردیم که زلزل . په نه په جوک حواسم نبود ماشین تو پارک ممنوع پارک کردم رفتم دارو . جوک و اس ام اس سر جلسه امتحان زبان خمیازه کشیدم، ناظر جلسه میگه . جملات جدید پ ن پ میخوام یه بسته پست کنم تهران کد پستی طرف نوشتم . جملات جالب طنز و سرگرمی دعوام شد لباسم پاره پوره شده بود ، بابا . جدیدترین جملات پ ن پ به یارو میگم : از رو اسب پرت شدم. میگه : خ . جدیدترین اس ام اس های په نه په سر امتحان دارم به فرمولای کف دست . جدیدترین اس ام اس های پ ن پ مهمان اومده خونمون میگم عمو پاشو لب . بهترین جملات پ ن پ از مشهد اومدم دوستم میگه مشهد رفتی زیارت ؟میگ . په نه په جالب و جدید با خواهرم رفتیم مهد کودک برای ثبت نام خواه . ،پ ن پ اس ام اس،پ ن پ اس ام اس ،پس نه پس اس ام اس،پــ نـ پــ اس . jok pa na pa sms pa na pa sms ،په نه په آخرین جملات طنز ،پ ن پ ا . په نه په گلچین هواپیما داشت سقوط میکرد، یارو میگه: داره سقوط میک . پَـ نـَ پـَ پیامک خنده دار پ ن پ پیامک مأمور بنده خدا آمده دم در . په نه په خنده دار یم ساعت از کلاس گذشته به دوستم اس دادم نمیای؟ . په نه په جدید خواستم برم بیرون ،مامانم ‌‌پرسید‌کجا میری؟ گفتم می . پ ن پ پ ن پ جدید پ ن پ خنده دار یکی از دوستام رو ماشینش نوشته ب . پ ن پ های جالب و خنده دار خواهرزادم با عروسکش پدرمو دراورده آخرش . اس ام اس پَــ نَــ پَــ نوروز طنز په نه په . همه خوابیدن . بابا . اس ام اس پ ن پ . دوستم ازم میپرسه امتحاناتو خوب دادی؟میگم نه همش . اس ام اس طنز پ ن پ فروردین 91 . گفتم : از صدای سخنش ندیدم خوشتر . طنز پ ن پ جدید فروردین 91, . بچه 24 ساعت نیست به دنیا اومده ، بر . اس ام اس فلسفی جدید اردیبهشت، اس ام اس عرفانی جدید اردیبهشت وقتی . behtarin messageha, behtarin off ha, behtarin payamakha, behtari . اس ام اس فلسفی جدید اردیبهشت، اس ام اس عرفانی جدید اردیبهشت اس . اس ام اس فلسفی جدید اردیبهشت، اس ام اس عرفانی جدید اردیبهشت مید . اس ام اس و پیامک های زیبا مخصوص تبریک روز معلم عارفان علـم عاش . اس ام اس و پیامک زیبا برای روز معلم مخصوص دبیر شیمی ! مهر شما ، . اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی ، Happy teachers day Thanks f . اس ام اس ویژه روز معلم روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان . اس ام اس روز معلم, پیامک روز معلم, sms مخصوص به مناسبت روز معلم, . sms اس ام اس روز معلم پیام تبریک روز معلم پیامک تبریک روز معلم . شعر برای روز معلم آنکه نقاش است و نقشی ساخته با قلـــــــم طرح . اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی ، Happy teachers day, Thanks f . اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی ، Happy teachers day, sms-jok. . اس ام اس و پیامک های زیبا مخصوص تبریک روز معلم ای کاش گذر زمان . اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی Thanks for being a true mento . اس ام اس و پیامک زیبا برای روز معلم فیلسوف فرزانه آیت الله مرتض . اس ام اس های قشنگ برای روز معلم خدای اطلسی ها با تو باشد / پناه . اس ام اس مخصوص تبریک روز معلم با این گچ عشق تخته ی جانم زن خطّی . اس ام اس روز معلم ، پیامک تبریک روز معلم ، اوراق زرین تاریخ تربی . پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -------------- . اس ام اس ایام فاطمیه ، sms شهادت حضرت زهرا(س) ، یا امیر ا . اس ام اس ایام فاطمیه ، پیامک ایام فاطمیه منم زینب که بی دلدار . پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عمریست رهین . اس ام اس ایام فاطمیه الهی داد از این دل داد از این دل / کنار قب . اس ام اس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دل از غم فاطمه توان دا . اس ام اس ایام فاطمیه ، sms شهادت حضرت زهرا(س) ، ------------ . اس ام اس ایام فاطمیه ، پیامک ایام فاطمیه حضرت فاطمه(س) : خداوند . پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا که پرسیدم . اس ام اس ایام فاطمیه ، پیامک ایام فاطمیه چرا پس بوی غربت یا رب .
 

>> بازدید امروز: 6
>> بازدید دیروز: 123
>> مجموع بازدیدها: 217079
» درباره من «

اس ام اس جدید/ پـَـــ نَ پـَـ/ پیامک جدید/چیستان

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

کتب الکترونیکی روان شناسی [43]
کتب و مجلات روان شناسی [19]
ܓ❥ مرکز خرید حالیوودی [14]
کسب درآمد cn3 [13]
با یه لبخند خرید کن [13]
داستانهای کوتاه و آموزنده بسیار زیبا,جالب [84]
بانک پروژه و پایان نامه دانشجویی [11]
یوزر پسورد جدید nod32 [4]
بازیهای جذاب و اکشن و تست هوش [33]
ماه مارکت
آرایشگری و زیبایی و بهداشت [10]
..:: بزرگترین مرجع کد آهنگ ::.. [10]
گردنبند ماه تولد [7]
آموزش زبان های خارجی [9]
ویییییی شاپ [7]
[آرشیو(28)]

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
آشیانه سخن
عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir )
داروخانه دکتر سلیمی
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
ستاره طلایی
خنده بازار
دلنوشته های قاصدک
یه دختره تنها
شمیم یاس
تغییر مطلوب
جلوه های عاشورایی
برادران شهید هاشمی
.:شاه تورنیوز-shahtor.ir-شاه تور:.جدید93|عکس جدید93
ققنوس...
دانلود سوالات کارشناسی ارشد
نشریه حضور
farzad almasi
به این صورت
شبستان
غزلیات محسن نصیری(هامون)
... یاس ...
بزرگترین گالری عکس افسانه دونگ یی
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
رازهای موفقیت زندگی
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
عکس فانتزی و متحرک
رویابین
مرکز استثنایی متوسطه حرفه ای تلاشگران بیرجند
کانون فرهنگی شهدا
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
..:: بزرگترین مرجع کد آهنگ ::..
سایه های خیال
☺ ☻☺ ☻
سیاوش پوراُرمَزد
ما منتظران پسر فاطمه هستیم
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
آپدیت یوزر پسوورد نود32
آپدیت یوزرنیم پسوورد نود32
آپدیت یوزر پسورد نود32
عمو حسن
السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)
انصار الحسین (ع)
تنها معبود من
دیزل ژنراتور ،شرکت نیرو ساز صنعت
احساس ابری
ابوتراب
من وتو
به نام آنکه مسی را آفرید تا رونالدو بی سرور نماند...
تنهای تنها
سیب، انار
درجست وجوی حقیقت
به یاد او
Tan Tan
تنها
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
خاطرات دانشجویی
دهکده عشق
جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32- Kaspersky - Avira
طراحی و ساخت بنر
کوهستان زیبا
Romance
من و خودم
ایران من
جنگ نرم
شوق دیدار...
الیزابت گوتیرز
دانستنی / سرگرمی / دانلود
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
سوالات کنکور دکتری
بهشت بهشتیان

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «» طراح قالب «